PROF. DR. ERHAN ARIKLI

Arıklı 1962 Kars-Ardahan doğumludur. İlköğrenimini Kars’ta yapan Arıklı 1975 yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs’a göçmüş ve Ortaöğrenimini Kıbrıs’ta Lapta Yavuzlar Lisesinde yapmıştır.

1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitiren Arıklı, burada“Kıbrıs Türkünün Dini Yapısı” konulu Yüksek Lisans Tezini yapmıştır. Bir müddet Ankara’da özel bir kolejde öğretmenlik yapan Arıklı, daha sonra Kıbrıs’a geri dönmüştür.

Arıklı 1997 yılındaUluslararası Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümünde “KKTC’de küçük ölçekli işyerlerinin İşletmeleri” tezi ile ikinci Yüksek Lisansını yapmıştır.

Arıklı, 1999 yılında Azerbaycan Beynelhalk Üniversitesinde ise “Osmanlı Döneminde Azerbaycan’ın iktisadi Yapısı” konulu 3.yüksek lisans çalışmasını yaparak, İlahiyat, işletme ve iktisat dallarında 3 ayrı yüksek lisansın sahibi olmuş ve değişik sahalarda ihtisas yapan bir ilim adamı özelliği kazanmıştır.

1991 yılında kurduğu Türk Birliği Kültür Merkezi isimli sivil toplum örgütü adı altında KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapmıştır. Arıklı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın görevlendirmeleri ile 34 Türk Devlet ve Topluluğunda 100’ün üstünde konferans vermiştir..

Arıklı, 1993 yılında Türk Tarihi ve Türk Kültürü ile ilgili çalışmalarından dolayı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edilmiştir. Aynı yıl Azerbaycan Kurucu Cumhurbaşkanı Elçibey tarafından Halk Cephesi KKTC Temsilcisi olarak atanmıştır.

Arıklı,2005 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde “17.yy’da Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan” konulu doktora çalışmasını başarı ile tamamlamıştır.

Bu çalışma, Azerbaycan tarihinin karanlık bir dönemini aydınlatması açısından oldukça önemli bulunmuş ve Azerbaycan İlimler Akademisi tarafından “17.yy Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan ve Erdebil” ismi ile kitaplaştırılmış daha sonra da Farsçaya tercüme edilmiştir.

Arıklı’nınbir diğer araştırma sahası Kafkasya üzerinedir. Arıklı, Kafkas Halkları üzerine yaptığı çalışmaları “Kafkas” isimli kitabı ile somutlaştırmıştır.

Arıklı, 2005 yılında Turizm Ataşesi  sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirilmiştir.KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini organize etmiş ve KKTC’ye uygulanan Hava ambargosunu delme başarısını göstermiştir. Bu olay dünya gündemine oturmuş ve dünya televizyonları bu olayı ilk haber olarak vermiştir.

Daha sonra çalışmalarını Orta Asya ya kaydıran Arıklı, KKTC’nin Orta Asya Temsilciliği görevine atanmıştır.

Arıklı burada  KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu delmek için bir dizi çalışmalar yapmış, Kırgızistan Milli Futbol ve Basketbol takımlarını KKTC’ye getirerek KKTC milli takımlarının ilk defa bir başka ülke ile milli maçlar yapmasını sağlamıştır.

Kırgızistan’daki sözleşmesi iptal edilen Arıklı bu sefer ilmi çalışmalara ağırlık vermiş ve burada Türk tarihi açısından çok önemli iki kitap yazmıştır. Arıklı’nın yazdığı iki kitaptan bir tanesi , “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” isimli kitaptır. Diğeri ise “Türk Halkları Kültür Tarihi” isimli iki kitaptır.

Böylece Sayın Arıklı’nın yazmış olduğu akademik kitap sayısı 5 e ulaşmıştır. Sayın Arıklı’nın Türk Kültür tarihine ait ders notları da bazı Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

İlmi çalışmalarını yaparken Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesinde Profesör kadrosuna atanan Arıklı, burada Türkoloji Bölümünü kurmuş ve  Teoloji Fakültesinde de dersler vermiştir.

2014 yılında Ada’ya dönen Sayın Arıklı yeni bir siyasi parti kurmak için çalışmalara başlamış ve kısa bir süre sonra arkadaşları ile birlikte YENİ DOĞUŞ HAREKETİ isimli sivil toplum örgütünü hayata geçirmiştir.

Çok değerli dava arkadaşları ile birlikte kurduğu Yeni Doğuş Partisi girdiği ilk seçimde başarılı olmuş ve Meclise 2 Milletvekili sokmuştur.

1984 yılında öğretmen olan Nurgün Arıklı ile evlenen Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Arıklı’nın 2 oğlu, 1 kızı ve 2 tane de torunu vardır.