HİZMET ŞEMASI

BAKAN
KUTLU EVREN

MÜSTEŞAR
ŞAHAP AŞIKOĞLU

BAKANLIK MÜDÜRÜ
OSMAN BORA ÇAĞAKAN

BAKANLIK ÖZEL KALEM
MEHMET KARDAN