HİZMET ŞEMASI

BAKAN
ERHAN ARIKLI

MÜSTEŞAR
ŞAHAP AŞIKOĞLU

BAKANLIK MÜDÜRÜ
METE TOPÇU

BAKANLIK ÖZEL KALEM
HANDE GÜZOĞLU