HİZMET ŞEMASI

BAKAN
OLGUN AMCAOĞLU

MÜSTEŞAR
ŞAHAP AŞIKOĞLU

BAKANLIK MÜDÜRÜ
OSMAN BORA ÇAĞAKAN

BAKANLIK ÖZEL KALEM
MEHMET ÇAVUŞOĞLU