VİZYON

Girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrupa ve Asya’nın mal ve hizmet üretim  üssü hâline gelmesi için KKTC’nin oluşumunda öncü olmak.


MİSYON

Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak

• Sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji ve politikalar geliştirmek,

• Ekonominin itici gücünün özel girişimcilik olduğu bilinciyle ve başta KOBİ’ler olmak üzere bütün sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlara, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir iş ve rekabet ortamı tesis etmek,

• Tüketicilerin haklarının korunmasına ve bilinçlendirilmesine yönelik tedbirler almak,

• Ar-Ge çalışmalarına sunulan desteklerle, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı, yüksek katma değer sağlayan bir üretim kültürünün oluşmasına hizmet etmek.

• Hizmet sektörü ile ilgili bilgi-banka ağı oluşturarak ihtiyac ve taleplerin anında tespitini sağlamak ve bu yönde politikalar geliştirmek.

• Yenilenebilir enerji konusunda ülke kaynaklarını geliştirmek ve enerji konusunda tasarruf bilincini tüm nesillere aşılamak.

TEMEL DEĞERLER

• Katılımcılık
• En az bürokrasi ile kaliteli, etkili ve hızlı hizmet
• Toplumsal sorumluluk
• Öncülük ve rehberlik
• Sürekli gelişim
• Çevreye duyarlılık
• Girişimci, vatandaş, çalışan odaklılık
• Sistem ve sonuç odaklılık
• Şeffaflık
• Hesap verebilirlik