TÜZÜKLER

Rekabet Tüzüğü

Uluslararası İşletme Şirketleri Tüzüğü


Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası Altında

Arge Tüzükleri


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Altında

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Tüzüğü


Ürün Güvenliği Yasası Altında  

CE İşareti ve Uygunluk Beyanı Tüzüğü

Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü

Makineler Tüzüğü

Onaylanmış Kuruluşlar ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tüzüğü

Oyuncak Güvenliği Tüzüğü

Tekstil Lif İsimleri, Tekstil Ürünlerinin Lif Kompozisyonlarıyla ilgili Etiketleme ve İşaretleme Tüzüğü

Terminal Donanımları Tüzüğü

 

Tüketici Koruma Yasası Altında Çıkan Tüzükler

40-2003 Tüketicileri Koruma Yasası

Devre Tatil Sözleşmelerine İlşikin Tüzük

Etiket ve Fiyat  Listeleri Tüzüğü

Etiket ve liste Şekli Yönetmeliği

Kapıdan Satışlar Tüzüğü

    Kapıdan Satışlar (Değişiklik) Tüzüğü

Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüzüğü

Paket Tur Sözleşmelerine İlşikin Usul ve Esaslar Tüzüğü

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tüzük

Tanıtma ve Kullanma Klavuzu Esasları Tüzüğü

Ticari Garantiler, Garanti Belgesi ve Kusurlu Malların Onarımına İlişkin Esaslar Tüzüğü

Ticari Reklam ve İlanlar Tüzüğü

       Ticari Reklam ve İlanlar (Değişiklik) Tüzüğü

Tüketici Konseyinin Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

       Tüketici Konseyinin Çalışma Usül ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü 1

       Tüketici Konseyinin Çalışma Usül ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü 2

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullara Iliskin Tüzük

TÜKETİCİ ŞİKAYET BİLDİRİM DİLEKÇESİ